6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā

Pasākuma atbalstāmās darbības ir jaunu maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar TEN-T tīklu (alternatīvu kravas ceļu izbūve, pārbūve vai modernizācija).

ES fondu atbalsta meklēšana Normatīvie dokumenti Projektu iesniegumu atlase Izsludinātās atlases Projektu īstenošana Krāpšanas apkarošana Palīgs finansējuma saņēmējiem Biežāk uzdotie jautājumi Infografikas Pasākumi 6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrēt

Pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības ir Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras izbūve, pārbūve un atjaunošana, nodrošinot integrētas transporta sistēmas veidošanu un pilsētas centrālās daļas atbrīvošanu no tranzīta satiksmes, mazinot maģistrālo ielu fragmentāro raksturu, uzlabojot transporta infrastruktūras tehniskos parametrus un satiksmes drošību.

6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā

Pasākuma mērķis ir novērst infrastruktūras pārrāvumus Rīgas pilsētā un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām.

6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve

Pasākuma mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti.