Apmācības ES naudas piesaiste Jūsu idejai


PROGRAMMA Semināru cikls „Kā piesaistīt ES finansējumu ideju īstenošanai?”

Kam? Potenciālie biznesa uzsācēji, komersanti, NVO pārstāvji, valsts un pašvadību institūciju pārstāvji.

Kad? Nodarbības norisinās sestdienās 5 nedēļas pēc kārtas, semināri tiek organizēti katru mēnesi.

Kā pieteikties? Pieteikšanās uz semināriem notiek pa tālruni 20384844 , sākotnējā telefona sarunā Jūs izklāstat savas vēlmes saistībā ar finansējumu piesaisti, ja Jūsu idejai var tikt piesaistīts ES finansējums , Jūs tiekat uzaicināti ņemt dalību seminārā.

Cik tas maksā ? Maksa par semināru ciklu -480 eiro ( projekta pieteikuma sagatavošana ES finansējuma saņemšamai , ja to raksta profesionāls konsultants maksā no 500 eiro līdz 5000 eiro);

Kas vada? Seminārus vada: Uldis Vītoliņš,ES projektiem veltītā ziņu portāla www.eufundsregister.com galvenais redaktors, projektu, programmu un mācību vadītājs projektu vadības jomā kopš 2010.gada. Stažējies Hārvardas Biznesa skolā un Rostokas universitātē.

Kāpēc? Lai sekmētu Jūsu izpratni un dotu Jums zināšanas pašiem pastāvīgi sagatavot pieteikumu ES finansējuma saņemšanai ne tikai idejai , kuru Jūs vēlaties realizēt pašreiz , bet arī daudzas citas idejas nākotnē .Tādējādi ne tikai iegūstot iespēju piesaistīt finansējumu savai idejai , bet arī ietaupīt naudu, ko Jums būtu izmaksājuši konsultanti , kuri gatavotu Jūsu idejas pieteikumu.

Kā notiek apmācības? Apmācības notiek nelielās grupās , kur katrs no Semināra dalībniekiem sagatavo projekta pieteikuma uzmetumu iesniegšanai kādā no programmām/ projektu konkursiem (ERAF, KF, SF, EJZF, ELFLA, Norden, Radošā Eiropa, Erasmus , Horizon, Pārrobežu sadarbības programmas , u.tml.). 

Kas notiek pēc kursu beigšanas ? Semināra dalībnieki vienu gadu pēc kursu pabeigšanas saņem bezmaksas konsultācijas attiecībā par ES finansējuma piesaistēm, kā arī 1 gadu bez maksas saņem eufundsregister.com piedāvāto personalizēto ES programmu monitoringu.

Mācību plāns.

Pirmā diena. Vispārīgā informācija par ES fondiem; informācija par ES fondu programmām, kur tieši vai netieši var piesaistīt finansējumu savām idejām Katrs no semināru dalībniekiem atnāk uz nodarbību ar savām idejām par iespējamo ES projektu, semināra laikā saprotot savas idejas atbilstību izvēlētajam projektu konkursam.

Otrā diena Semināru dalībnieki tiek iepazīstināti ar dažādām metodēm, kā attīstīt vai uzlabot esošās idejas (prāta vētra, 6-3-5, De Bono 6 domāšanas cepures, lomu spēles, loģiskā diskusiju metode u.c.). Nodarbības laikā katra no metodēm tiek izmēģināta, par pamatu ņemot dalībnieku projektu idejas.

Trešā diena Projekta idejas attīstība un sagatavošana. Praktiskā nodarbība, katrs no dalībniekiem strādā pie savas projekta idejas, kā pamatu izmantojot projektu konkursa projekta pieteikuma veidlapu un strādājot pie galvenajām projekta pieteikuma sadaļām. Katra sadaļa tiek analizēta

Ceturtā diena . Projekta idejas attīstība un sagatavošana. Praktiskā nodarbība, katrs no dalībniekiem strādā pie savas projekta idejas, kā pamatu izmantojot projektu konkursa projekta pieteikuma veidlapu un strādājot pie galvenajām projekta pieteikuma sadaļām. Katra sadaļa tiek analizēta

Piektā diena . Dalībnieku projektu ideju prezentācija. Dalībnieki prezentē savus projektus. Diskusija par katru no projekta idejām.

Apliecinājumu izsniegšana par iegūtajām zināšanām 24 stundu apjomā.


Call for proposal

(1146) . visi lauki ir obligāti

      
Jūsu vārds
Organizācija
Valsts
Jūsu e-pasts
Interneta vietne
must show code
Ievadi augšpusē redzamo kodu:
Description of the project offered
Project proposer
Partner role
Description of the collaboration sought
Expertise sought
Roles sought
Organisation types sought
Countries sought
Partnership request description
Partner offering expertise
Partner role
Expertise sought
Roles sought
Countries sought
sending
Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu ienāc sistēmā, tas ir bez maksas.