43.02 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana


Pasākuma mērķis:

Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju, īstenojot šādu konkrētu mērķi: ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, tostarp darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs

 • Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk- SVVA stratēģija) īstenošanas teritorija ir pagasti vai novadi, ja novadam nav teritoriālā iedalījuma, un pilsētas (izņemot Rīgu), kas robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci.Vietējā rīcības grupa SVVA stratēģijā var samazināt gan atbalsta apmēru, gan atbalsta intensitāti

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijai
 • Projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Ja projektā paredzēts iegādāties mobilo tehniku, pretendentam jābūt reģistrētam vai viņa deklarētai dzīvesvietai (ja pretendents ir fiziska persona, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) jāatrodas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Projekta uzraudzības laikā iegādāto mobilo tehniku var izmantot ārpus SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijas
 • Atbalsta pretendents, īstenojot projektu sasniedz pasākuma mērķi
 • Neaizvieto esošos pamatlīdzekļus
 • Apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju
 • Sasniedz projektā paredzētos rādītājus un vietējās rīcības grupas SVVA stratēģijā noteiktos rādītājus

Pasākumā atbalstu sniedz šādām aktivitātēm:

Pasākuma mērķis:

Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju, īstenojot šādu konkrētu mērķi: ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, tostarp darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs

 • Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk- SVVA stratēģija) īstenošanas teritorija ir pagasti vai novadi, ja novadam nav teritoriālā iedalījuma, un pilsētas (izņemot Rīgu), kas robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci.Vietējā rīcības grupa SVVA stratēģijā var samazināt gan atbalsta apmēru, gan atbalsta intensitāti

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijai
 • Projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Ja projektā paredzēts iegādāties mobilo tehniku, pretendentam jābūt reģistrētam vai viņa deklarētai dzīvesvietai (ja pretendents ir fiziska persona, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) jāatrodas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Projekta uzraudzības laikā iegādāto mobilo tehniku var izmantot ārpus SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijas
 • Atbalsta pretendents, īstenojot projektu sasniedz pasākuma mērķi
 • Neaizvieto esošos pamatlīdzekļus
 • Apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju
 • Sasniedz projektā paredzētos rādītājus un vietējās rīcības grupas SVVA stratēģijā noteiktos rādītājus

Pasākumā atbalstu sniedz šādām aktivitātēm:

Call for proposal

(1133) . visi lauki ir obligāti

      
Jūsu vārds
Organizācija
Valsts
Jūsu e-pasts
Interneta vietne
must show code
Ievadi augšpusē redzamo kodu:
Description of the project offered
Project proposer
Partner role
Description of the collaboration sought
Expertise sought
Roles sought
Organisation types sought
Countries sought
Partnership request description
Partner offering expertise
Partner role
Expertise sought
Roles sought
Countries sought
sending
Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu ienāc sistēmā, tas ir bez maksas.