36.01 Kontrole un izpilde

Pasākumamērķisir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai saskaņā ar regulas Nr.

54.03 Tirdzniecības pasākumi

Pasākuma mērķisir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu.

22.02 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

Informējam, ka, sākot no 2015.

54.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

Pasākuma mērķisir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.

11.10.2. Kompensācijas zvejniekiem

Apakšpasākums paredz kompensācijas izmaksu zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) par galīgu zvejas darbību pārtraukšanu.

Zvejas flotes modernizācija

Pasākuma "Zvejas flotes modernizācija" ietvaros ir atbalstāmi šādiapakšpasākumi:"Veselība un drošība" -zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai;"Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai" -zvejas rīku selektivitātes uzlabošanai attiecībā uz zivju izmēru vai sugu, izmetumu izskaušanai vai nevēlamās nozvejas apstrādei, vai zvejas rīku un nozvejas pasargāšanai no aizsargājamiem zīdītājiem un putniem.