Izstrādātas visas šī ES fondu plānošanas perioda atbalsta programmas uzņēmējiem

Ekonomikas ministrija izstrādājusi visas šajā ES fondu plānošanas periodā plānotās programmas uzņēmējiem.

Ar ESF finansējumu veicinās gados vecāku cilvēku nodarbinātību

Ar ESF finansējumu veicinās gados vecāku cilvēku nodarbinātību

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA) pieteikties Eiropas Sociālā fonda finansējumam, lai īstenotu pasākumus gados vecāku nodarbināto personu darbaspēju saglabāšanai un nodarbinātības veicināšanai.

Lielākā interese par ERAF finansējumu ražošanas telpu attīstīšanai – Rīgas plānošanas reģionā

Lielākā interese par ERAF finansējumu ražošanas telpu attīstīšanai – Rīgas plānošanas reģionā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātā projektu iesniegumu atlasē par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai ir saņēmusi 77 projektu iesniegumus, un kopējais pieprasītais ERAF finansējums par gandrīz 19 miljoniem eiro pārsniedz programmā pieejamo.

Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu modernizēs lidostu “Rīga”

Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu modernizēs lidostu “Rīga”

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sagatavot projekta iesniegumu par Kohēzijas fonda (KF) līdzekļu saņemšanu, lai veiktu uzlabojumus lidostā “Rīga” drošības un vides jomā.

Izpildīti visi priekšnosacījumi, lai varētu uzsākt atbalsta sniegšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem

Izpildīti visi priekšnosacījumi, lai varētu uzsākt atbalsta sniegšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Attīstības finanšu institūcija “Altum” ir noslēgušas līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanai dzīvojamajās ēkās, kā arī konsultāciju sniegšanai un informēšanai par pieejamo atbalstu.

Noslēgusies pieteikšanās 1. kārtai atbalstam par piena ražošanas apjoma samazināšanu

Noslēgusies pieteikšanās 1. kārtai atbalstam par piena ražošanas apjoma samazināšanu

LAD informē, ka ir saņemts 591 pieteikums no piena ražotājiem par piena ražošanas samazinājumu, samazinājuma apjoms ir 6649 tonnas.

EM: Atbalstam centralizētās siltumapgādas energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo AER izmantošanai būs pieejami 53 miljoni eiro

EM: Atbalstam centralizētās siltumapgādas energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo AER izmantošanai būs pieejami 53 miljoni eiro

Ekonomikas ministrija izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi ES fondu atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanai centralizētajā siltumapgādē.