ES programmu monitorings


Piedāvājam tieši Jūsu uzņēmumu vajadzībām , Jums atbilstošo ES programmu monitoringu, kas paredz sekojošo pakalpojumu sniegšanu:
1. Pirmreizējā konsultācija par Jūsu uzņēmuma ( nevalstiskās organizācijas, pašvaldības u.c.) iespējām piesaistīt ES finansējumu Jums interesējošās jomās. Konsultācijas laikā Jūs atnākat ar iespējamajām idejām, kur ir nepieciešams piesaistīt ES finansējumu, sarunu laikā tiek izanalizētas visas iespējamās ES programmas gan tās , kuras ir pieejamas Latvijā , gan tās , kuras ir pieejamas ES ;
2. Balstoties uz Jūsu sniegto informāciju nedēļas laikā pēc konsultācijas tiek sagatavots Jūsu uzņēmuma ES fondu monitoringa plāns .
3. Atbilstoši ES fondu monitoringa plānam Jūs saņemat informāciju par visām aktuālajām programmām , detalizētu Jums atbilstošo programmu analīzi.
4.Jūs tiekat regulāri informēts par visām iespējamām izmaiņām un aktualitātēm saistībā ar Jums interesējošām programmām. Dotais pakalpojums Jums nodrošinās iespēju savlaicīgi saņemt nepieciešamo informāciju tieši par Jums interesējošām programmām. ( Kā rāda pieredze, bieži uzņēmumi novēloti uzzina par iespējām startēt vienā , vai otrā ES programmā , tādējādi neizmantojot iespēju piesaistīt nepieciešamo finansējumu).
5. Ja monitoringa plāns paredz arī iespējamo partneru meklēšanu Jums interesējošās programmās, Jūs saņemat informāciju par iespējamajiem ārvalstu partneriem , kuri varētu tikt iesaistīti Jūsu projektos , vai arī Jūs iespējamo iesaisti ārvalstu partneru projektos.
6. Ja atnākot uz konsultāciju par iespējamo ES finansu piesaisti , tiek konstatēts , ka Jūsu gadījumā nav neviens ES finansu instruments , kurš būtu noderīgs Jūsu uzņēmuma atīstībai , tādā gadījumā Jūs maksājat tikai par vienreizēju konsultāciju 50 eiro.
7. Maksa par monitoringu mēnesī sastāda 40 eiro , minimālais līguma slēgšanas laiks par monitoringu ir 6 mēneši.
8. Ja vēlaties papildus monitoringam saņemt arī neierobežotu skaitu konsultāciju , kuras ir saistītas ar Jūsu iespējamo projektu sagatavošanu ES finansējuma piesaistei , tad monitoringa maksa mēnesī sastāda 100 eiro mēnesī, un minimālais līguma slēgšanas laiks ir 1 gads.
9. Ja vēlaties papildus monitoringam arī saņemt pakalpojumu projekta pieteikumu sagatavošanā Jums interesējošās programmās , tad tad monitoringa maksa mēnesī sastāda 200 eiro mēnesī, un minimālais līguma slēgšanas laiks ir 1 gads. ( Maksimālais 4 projekta pieteikumi gada laikā);
Pieteikties monitoringam , kā arī saņemt papildus iformāciju Jūs varat pa tālruni 20384844
Call for proposal

(1144) . visi lauki ir obligāti

      
Jūsu vārds
Organizācija
Valsts
Jūsu e-pasts
Interneta vietne
must show code
Ievadi augšpusē redzamo kodu:
Description of the project offered
Project proposer
Partner role
Description of the collaboration sought
Expertise sought
Roles sought
Organisation types sought
Countries sought
Partnership request description
Partner offering expertise
Partner role
Expertise sought
Roles sought
Countries sought
sending
Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu ienāc sistēmā, tas ir bez maksas.