EM: Atbalstam centralizētās siltumapgādas energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo AER izmantošanai būs pieejami 53 miljoni eiro


EM: Atbalstam centralizētās siltumapgādas energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo AER izmantošanai būs pieejami 53 miljoni eiro

Ekonomikas ministrija izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi ES fondu atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanai centralizētajā siltumapgādē. Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 53194494 eiro.

Atbalstu granta veidā programmas ietvaros varēs saņemt siltumapgādes komersanti.Vienam projekta iesniedzējam un viņa saistītajām personām maksimāli pieejamais publiskā finansējuma apmērs ir 8000000 eiro.Būtiski atzīmēt, ka pašvaldības varēs sniegt papildu finansiālu atbalstu projekta īstenošanai (piemēram, galvojuma veidā) komersantiem, ja pašvaldība tiem deleģējusi siltumapgādes organizēšanu iedzīvotājiem un līdz ar to tas ir atzīstams par sabiedrisko pakalpojuma sniedzēju ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir:

 • 35%, ja tiks veikti ieguldījumi siltumavota efektivitātes paaugstināšanai,
 • 40%, ja tiks veikti ieguldījumi siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai.

Programmas ietvaros komersanti varēs saņemt atbalstu šādu aktivitāšu īstenošanai:

 • siltumavota un pārvades, un sadales sistēmas rekonstrukcija un būvniecība, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana;
 • koģenerācijas stacijas pārbūve par siltumavotu, kas tiek darbināts ar atjaunojamiem energoresursiem;
 • projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana;
 • projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana.

Programmas ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim plānots sasniegt šādus rezultātus:

 • rekonstruēto siltumtīklu garums – 70 km;
 • siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos – 49000 MWh/ gadā;
 • atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē – 70 MW;
 • no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda – 28 MW;
 • aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 30454 CO2ekvivalenta tonnas.

Atbalsta programmu ieviesīs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, projekta pieteikumu atlasi plānots izsludināt 2017.gada februārī.

Call for proposal

(1112) . visi lauki ir obligāti

      
Jūsu vārds
Organizācija
Valsts
Jūsu e-pasts
Interneta vietne
must show code
Ievadi augšpusē redzamo kodu:
Description of the project offered
Project proposer
Partner role
Description of the collaboration sought
Expertise sought
Roles sought
Organisation types sought
Countries sought
Partnership request description
Partner offering expertise
Partner role
Expertise sought
Roles sought
Countries sought
sending
Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu ienāc sistēmā, tas ir bez maksas.