Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu modernizēs lidostu “Rīga”


Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu modernizēs lidostu “Rīga”

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sagatavot projekta iesniegumu par Kohēzijas fonda (KF) līdzekļu saņemšanu, lai veiktu uzlabojumus lidostā “Rīga” drošības un vides jomā. No KF šim mērķim pieejami gandrīz 10,8 miljoni eiro.

Ar KF līdzfinansējumu projekta ietvaros paredzēts uzlabot civilās aviācijas drošību: izbūvēt neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas helikopteru nosēšanās laukumu, kā arī iegādāties sprāgstvielu atklāšanas sistēmas iekārtas.

Tāpat ar KF atbalstu plānots īstenot pasākumus lidostas saimnieciskās darbības uzlabošanai, ja tiks saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par to saderību ar iekšējo tirgu: izbūvēt 12 km peronu manevrēšanas ceļa ātro nobrauktuvi un modernizēt manevrēšanas ceļus 11,3 km garumā, pārbūvēt lidlauka publiskās daļas pievedceļus, rekonstruēt tehniskā servisa ēku, kā arī modernizēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un apgaismojuma infrastruktūru.

Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim ir 12 675 578eiro, tai skaitā KF finansējums – 10 774241 eiroun privātais finansējums – ne mazāk kā 1 901 337eiro.

Atbalsts lidostas modernizēšanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" ietvaros

Call for proposal

(1108) . visi lauki ir obligāti

      
Jūsu vārds
Organizācija
Valsts
Jūsu e-pasts
Interneta vietne
must show code
Ievadi augšpusē redzamo kodu:
Description of the project offered
Project proposer
Partner role
Description of the collaboration sought
Expertise sought
Roles sought
Organisation types sought
Countries sought
Partnership request description
Partner offering expertise
Partner role
Expertise sought
Roles sought
Countries sought
sending
Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu ienāc sistēmā, tas ir bez maksas.