8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai


Specifiskā atbalsta mērķa pasākuma (turpmāk - SAM pasākums) plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 34345 390 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums (turpmāk - ESF) ir 29193 581 euro, valsts budžeta finansējums 5151 809 euro.

Projekta iesniegumā kopējo attiecināmo finansējumu plāno ne vairāk kā 32 005 188euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu 27 204 409euroun valsts budžeta līdzfinansējumu 4 800 779euro.

Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no kopējā projekta attiecināmā finansējuma.

Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst MK noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās pēc vienošanās noslēgšanas. MK noteikumu 24.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai nepieciešamās izmaksas ir attiecināmas pirms vienošanās noslēgšanas, ja tās veiktas pēc 2017. gada 1. janvāra.
Call for proposal

(1154) . visi lauki ir obligāti

      
Jūsu vārds
Organizācija
Valsts
Jūsu e-pasts
Interneta vietne
must show code
Ievadi augšpusē redzamo kodu:
Description of the project offered
Project proposer
Partner role
Description of the collaboration sought
Expertise sought
Roles sought
Organisation types sought
Countries sought
Partnership request description
Partner offering expertise
Partner role
Expertise sought
Roles sought
Countries sought
sending
Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu ienāc sistēmā, tas ir bez maksas.