EU fondu programmas un konkursi

Dotācijas tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1144/2014


12-01-2017 | › lasīt vairāk

4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē

I.
13-12-2016 | › lasīt vairāk

6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā

Pasākuma atbalstāmās darbības ir jaunu maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar TEN-T tīklu (alternatīvu kravas ceļu izbūve, pārbūve vai modernizācija).
14-11-2016 | › lasīt vairāk

Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”

Projekta mērķa grupaProjekta mērķa grupa ir nevalstiskās organizācijas un to dalībnieki, tai skaitā biedri, darbinieki un brīvprātīgie, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.
11-11-2016 | › lasīt vairāk

5.6.1.Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu

Ministru kabineta 2016.
10-11-2016 | › lasīt vairāk

3.4.2.2. Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā

Ministru kabineta 2016.
08-11-2016 | › lasīt vairāk

8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai


20-10-2016 | › lasīt vairāk

4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Atbalsta pretendents ir:lauku saimniecība – juridiska vai fiziska persona, kas pēdējā noslēgtajā gadā ražojusi Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (turpmāk – lauksaimniecības produkti)fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu;atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības statusu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu.
17-10-2016 | › lasīt vairāk

4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais finansējums –EUR12 188 245.
17-10-2016 | › lasīt vairāk

4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.
17-10-2016 | › lasīt vairāk

Eiropas savienības fondu jaunumu

ES fondu revidenti: esošais plānošanas periods uzsākts veiksmīgāk nekā iepriekšējais

15-02-2017 | Trešdien, 15. › lasīt vairāk

Izstrādātas visas šī ES fondu plānošanas perioda atbalsta programmas uzņēmējiem

01-11-2016 | Ekonomikas ministrija izstrādājusi visas šajā ES fondu plānošanas periodā plānotās programmas uzņēmējiem. › lasīt vairāk

Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”

Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”

18-10-2016 | Lauku atbalsta dienests (LAD)no 2016. › lasīt vairāk

Turpinās pieteikšanās Erasmus+ kontaktsemināram par iespējām veicināt digitālo mācīšanos

Turpinās pieteikšanās Erasmus+ kontaktsemināram par iespējām veicināt digitālo mācīšanos

12-10-2016 | Islandes Erasmus+ nacionālā aģentūra no 2016. › lasīt vairāk

EM: Atbalstam centralizētās siltumapgādas energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo AER izmantošanai būs pieejami 53 miljoni eiro

EM: Atbalstam centralizētās siltumapgādas energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo AER izmantošanai būs pieejami 53 miljoni eiro

30-09-2016 | Ekonomikas ministrija izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi ES fondu atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanai centralizētajā siltumapgādē. › lasīt vairāk

Lielākā interese par ERAF finansējumu ražošanas telpu attīstīšanai – Rīgas plānošanas reģionā

Lielākā interese par ERAF finansējumu ražošanas telpu attīstīšanai – Rīgas plānošanas reģionā

30-09-2016 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātā projektu iesniegumu atlasē par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai ir saņēmusi 77 projektu iesniegumus, un kopējais pieprasītais ERAF finansējums par gandrīz 19 miljoniem eiro pārsniedz programmā pieejamo. › lasīt vairāk

Ar ESF finansējumu veicinās gados vecāku cilvēku nodarbinātību

Ar ESF finansējumu veicinās gados vecāku cilvēku nodarbinātību

30-09-2016 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA) pieteikties Eiropas Sociālā fonda finansējumam, lai īstenotu pasākumus gados vecāku nodarbināto personu darbaspēju saglabāšanai un nodarbinātības veicināšanai. › lasīt vairāk

Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu modernizēs lidostu “Rīga”

Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu modernizēs lidostu “Rīga”

30-09-2016 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sagatavot projekta iesniegumu par Kohēzijas fonda (KF) līdzekļu saņemšanu, lai veiktu uzlabojumus lidostā “Rīga” drošības un vides jomā. › lasīt vairāk

Izpildīti visi priekšnosacījumi, lai varētu uzsākt atbalsta sniegšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem

Izpildīti visi priekšnosacījumi, lai varētu uzsākt atbalsta sniegšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem

27-09-2016 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Attīstības finanšu institūcija “Altum” ir noslēgušas līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanai dzīvojamajās ēkās, kā arī konsultāciju sniegšanai un informēšanai par pieejamo atbalstu. › lasīt vairāk

Noslēgusies pieteikšanās 1. kārtai atbalstam par piena ražošanas apjoma samazināšanu

Noslēgusies pieteikšanās 1. kārtai atbalstam par piena ražošanas apjoma samazināšanu

22-09-2016 | LAD informē, ka ir saņemts 591 pieteikums no piena ražotājiem par piena ražošanas samazinājumu, samazinājuma apjoms ir 6649 tonnas. › lasīt vairāk

Eiropas savienības fondu semināri, kursi un apmācība

Apmācības ES naudas piesaiste Jūsu idejai


Dotācijas tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1144/2014


12-01-2017 | › lasīt vairāk

4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē

I.
13-12-2016 | › lasīt vairāk

6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā

Pasākuma atbalstāmās darbības ir jaunu maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar TEN-T tīklu (alternatīvu kravas ceļu izbūve, pārbūve vai modernizācija).
14-11-2016 | › lasīt vairāk

Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”

Projekta mērķa grupaProjekta mērķa grupa ir nevalstiskās organizācijas un to dalībnieki, tai skaitā biedri, darbinieki un brīvprātīgie, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.
11-11-2016 | › lasīt vairāk

5.6.1.Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu

Ministru kabineta 2016.
10-11-2016 | › lasīt vairāk

3.4.2.2. Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā

Ministru kabineta 2016.
08-11-2016 | › lasīt vairāk

8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai


20-10-2016 | › lasīt vairāk

4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Atbalsta pretendents ir:lauku saimniecība – juridiska vai fiziska persona, kas pēdējā noslēgtajā gadā ražojusi Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (turpmāk – lauksaimniecības produkti)fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu;atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības statusu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu.
17-10-2016 | › lasīt vairāk

4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais finansējums –EUR12 188 245.
17-10-2016 | › lasīt vairāk

4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.
17-10-2016 | › lasīt vairāk

PROGRAMMA Semināru cikls „Kā piesaistīt ES finansējumu ideju īstenošanai?”

Kam? Potenciālie biznesa uzsācēji, komersanti, NVO pārstāvji, valsts un pašvadību institūciju pārstāvji.

Kad? Nodarbības norisinās sestdienās 5 nedēļas pēc kārtas, semināri tiek organizēti katru mēnesi.

Kā pieteikties? Pieteikšanās uz semināriem notiek pa tālruni 20384844 , sākotnējā telefona sarunā Jūs izklāstat savas vēlmes saistībā ar finansējumu piesaisti, ja Jūsu idejai var tikt piesaistīts ES finansējums , Jūs tiekat uzaicināti ņemt dalību seminārā.

Cik tas maksā ? Maksa par semināru ciklu -480 eiro ( projekta pieteikuma sagatavošana ES finansējuma saņemšamai , ja to raksta profesionāls konsultants maksā no 500 eiro līdz 5000 eiro);

Kas vada? Seminārus vada: Uldis Vītoliņš,ES projektiem veltītā ziņu portāla www.eufundsregister.com galvenais redaktors, projektu, programmu un mācību vadītājs projektu vadības jomā kopš 2010.gada. Stažējies Hārvardas Biznesa skolā un Rostokas universitātē.

Kāpēc? Lai sekmētu Jūsu izpratni un dotu Jums zināšanas pašiem pastāvīgi sagatavot pieteikumu ES finansējuma saņemšanai ne tikai idejai , kuru Jūs vēlaties realizēt pašreiz , bet arī daudzas citas idejas nākotnē .Tādējādi ne tikai iegūstot iespēju piesaistīt finansējumu savai idejai , bet arī ietaupīt naudu, ko Jums būtu izmaksājuši konsultanti , kuri gatavotu Jūsu idejas pieteikumu.

Kā notiek apmācības? Apmācības notiek nelielās grupās , kur katrs no Semināra dalībniekiem sagatavo projekta pieteikuma uzmetumu iesniegšanai kādā no programmām/ projektu konkursiem (ERAF, KF, SF, EJZF, ELFLA, Norden, Radošā Eiropa, Erasmus , Horizon, Pārrobežu sadarbības programmas , u.tml.). 

Kas notiek pēc kursu beigšanas ? Semināra dalībnieki vienu gadu pēc kursu pabeigšanas saņem bezmaksas konsultācijas attiecībā par ES finansējuma piesaistēm, kā arī 1 gadu bez maksas saņem eufundsregister.com piedāvāto personalizēto ES programmu monitoringu.

Mācību plāns.

Pirmā diena. Vispārīgā informācija par ES fondiem; informācija par ES fondu programmām, kur tieši vai netieši var piesaistīt finansējumu savām idejām Katrs no semināru dalībniekiem atnāk uz nodarbību ar savām idejām par iespējamo ES projektu, semināra laikā saprotot savas idejas atbilstību izvēlētajam projektu konkursam.

Otrā diena Semināru dalībnieki tiek iepazīstināti ar dažādām metodēm, kā attīstīt vai uzlabot esošās idejas (prāta vētra, 6-3-5, De Bono 6 domāšanas cepures, lomu spēles, loģiskā diskusiju metode u.c.). Nodarbības laikā katra no metodēm tiek izmēģināta, par pamatu ņemot dalībnieku projektu idejas.

Trešā diena Projekta idejas attīstība un sagatavošana. Praktiskā nodarbība, katrs no dalībniekiem strādā pie savas projekta idejas, kā pamatu izmantojot projektu konkursa projekta pieteikuma veidlapu un strādājot pie galvenajām projekta pieteikuma sadaļām. Katra sadaļa tiek analizēta

Ceturtā diena . Projekta idejas attīstība un sagatavošana. Praktiskā nodarbība, katrs no dalībniekiem strādā pie savas projekta idejas, kā pamatu izmantojot projektu konkursa projekta pieteikuma veidlapu un strādājot pie galvenajām projekta pieteikuma sadaļām. Katra sadaļa tiek analizēta

Piektā diena . Dalībnieku projektu ideju prezentācija. Dalībnieki prezentē savus projektus. Diskusija par katru no projekta idejām.

Apliecinājumu izsniegšana par iegūtajām zināšanām 24 stundu apjomā.


Call for proposal

(1146) . visi lauki ir obligāti

      
Jūsu vārds
Organizācija
Valsts
Jūsu e-pasts
Interneta vietne
must show code
Ievadi augšpusē redzamo kodu:
Description of the project offered
Project proposer
Partner role
Description of the collaboration sought
Expertise sought
Roles sought
Organisation types sought
Countries sought
Partnership request description
Partner offering expertise
Partner role
Expertise sought
Roles sought
Countries sought
sending
Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu ienāc sistēmā, tas ir bez maksas.